U bent hier:

Onderwijs

Pulse Onderwijs vertegenwoordigt alle Geneeskundestudenten (zowel Regulier (master en bachelor), Medicine als A-KO) binnen de FHML. Dit doen zij door het onderwijs te evalueren, de mening van studenten te inventariseren en deel te nemen aan verschillende overlegorganen (gremia) binnen de faculteit. De verschillende gremia binnen de faculteit zijn: management team, directieoverleg opleidingsinstituut, raad van bestuur, opleidingscommissie en de faculteitsraad. Daarnaast heeft elke tak binnen de geneeskunde haar eigen vertegenwoordiging en nemen zij deel aan verschillende overleggen. In totaal omvat Pulse Onderwijs ongeveer negentig studenten. Deze studenten komen vier keer per jaar komen bij elkaar voor een thema-avond. Hierin worden actuele onderwerpen binnen het onderwijs besproken.

Pulse Onderwijs - de verschillende onderdelen

Pulse Onderwijs (PO) en MSV Pulse
PO valt onder MSV Pulse. Zij werken veel samen met het Bestuur van MSV Pulse.

Klein Beraad (KB)
Het Klein Beraad bestaat uit 12 leden van Pulse Onderwijs waaruit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester worden gekozen. Het KB vergadert om de week op dinsdag. Zij zijn verantwoordelijk voor het schrijven en uitvoeren van het beleid van Pulse Onderwijs

Management Team (MT) Geneeskunde
Het Management Team is een besluitvormend en beleidsmakend orgaan over het hele opleidingsdomein Geneeskunde.

Opleidingscommissie (OC) Geneeskunde
De Opleidingscommissie Geneeskunde is een Wwttelijk verplicht beleidsadviesorgaan met aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs.

Directieoverleg (DO) FHML
Dit is de directie van het onderwijsinstituut van de FHML. Zij maakt faculteitsbrede beslissingen over alle opleidingen uit de drie domeinen (Health, Geneeskunde, Biomedical Science). Van elk domein neemt één student plaats in het DO.

Faculteitsraad (F-raad)
De leden van de F-raad worden gekozen tijdens de jaarlijkse verkiezingen. Het is een wettelijk ingesteld orgaan. De F-raad stemt over faculteitsbrede onderwerpen en heeft de laatste stem over de OER.

Raad van Bestuur (RvB)
De Raad van Bestuur richt zich op het maken van het beleid voor de combinatie FHML/azM (MUMC+).

Student-assessor
Dit is een student uit één van de drie domeinen. Hij/zij neemt plaats in het RvB en DO namens alle FHML studenten.

Bachelor vertegenwoordiger (BVT)
Deze bachelor student is verantwoordelijk voor de JVTs en heeft veel contact met de coördinatoren van de blokken en de BA coördinator.

International Track in Medicine / Medicine representative (ITM/Med-VT)
Deze ITM student is verantwoordelijk voor de YRTs en heeft veel contact met de coördinatoren van de blokken en de ITM coördinator. 

Mastervertegenwoordiger (MVT)
Deze masterstudent is verantwoordelijk voor de student SPG leden en heeft veel contact met de coschapscoördinatoren en de MA coördinator.

Arts Klinisch Onderzoeker vertegenwoordiger (AKO-VT)
Deze AKO student is verantwoordelijk voor de fase vertegenwoordigers en heeft veel contact met de module coördinatoren en de AKO coördinator.

Jaarvertegenwoordiger (JVT)
Deze studenten zijn de vertegenwoordigers van de BA Geneeskunde studenten en onder andere verantwoordelijk voor het schrijven van de blokverslagen. Er zijn voor zowel jaar 1 (JVT-1), jaar 2 (JVT-2) als jaar 3 (JVT-3) vertegenwoordigers.

Year representatives (YRT)
Deze studenten zijn de vertegenwoordigers voor de ITM studenten en zijn onder andere verantwoordelijk voor het schrijven van blokverslagen. Er zijn voor zowel jaar 1 (YRT-1), jaar 2 (YRT-2) als jaar 3 (YRT-3) vertegenwoordigers.

Fase vertegenwoordigers (FVT)
Deze studenten zijn de vertegenwoordigers van AKO studenten en onder andere verantwoordelijk voor het schrijven van de module verslagen.

Coschapvertegenwoordiger (CVT)
Deze studenten zijn de vertegenwoordigers van de MA Geneeskunde studenten en onder andere verantwoordelijk voor het schrijven van evaluatieverslagen van elk coschap.

Commissaris Onderwijs
De Commissaris Onderwijs is onderdeel van het Bestuur van MSV Pulse en het KB en is de verbinding tussen de twee.

Onze partners