U bent hier:

Klein Beraad

Het Klein Beraad (KB) is een groep bestaande uit twaalf studenten uit verschillende gremia binnen de universiteit. Het KB bestaat uit:

  • Twee studentleden van de opleidingscommissie
  • Twee studentleden van het managementteam geneeskunde
  • Eén studentlid van het directieoverleg
  • Eén studentlid van de faculteitsraad
  • De studentassessor
  • De Commissaris Onderwijs vanuit het Bestuur van MSV Pulse
  • Vier studentvertegenwoordigers: Master geneeskunde, reguliere Bachelor geneeskunde, bachelor in Medicine en master A-KO

Binnen het KB wordt er een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Het Klein Beraad komt elke twee weken bij elkaar om elkaar te updaten over zaken binnen de universiteit en het onderwijs. Het Klein Beraad neemt ook deel aan de thema-avonden die vier keer per jaar worden georganiseerd. Het KB heeft haar eigen beleidsweekend waarin het beleid van Pulse Onderwijs geschreven wordt. Na het beleidsweekend wordt er gestreefd na het waarmaken van de doelen uit het beleid.

Klein Beraad

Onze partners