U bent hier:

Mastervertegenwoordiger

De mastervertegenwoordiger (MVT) van Pulse Onderwijs is een masterstudent(e) die verantwoordelijk is voor het vertegenwoordigen van de stem van de Geneeskunde masterstudenten. Hij/zij neemt deel aan het Coschapcoördinatorenoverleg, kaart problemen aan van de master en denkt mee over het beleid. Daarnaast is de MVT ook lid van het Klein Beraad en vergadert daar tweewekelijks mee over alle onderwijszaken van de studie Geneeskunde.

De MVT geeft ook leiding aan de coschap-vertegenwoordigers (CVT) die zitting nemen, samen met docenten van de universiteit, in de stageplanninggroep (SPG). Elk coschap kent drie tot vier CVT’ers die klachten van studenten binnen het desbetreffende coschap kunnen afhandelen. De meeste CVT’ers versturen enquêtes om zo tijdig problemen binnen het coschap op te sporen en het onderwijs te verbeteren. Vier keer per jaar (na de VGT) vergaderen de MVT en alle CVT’ers samen om de stand van zaken te bespreken. Elk collegejaar rond april/mei gaat Pulse Onderwijs op zoek naar nieuwe CVT’ers.

Myla van Cromvoirt

Mastervertegenwoordiger 2023-2024

Mail: pulseonderwijs-mvt@maastrichtuniversity.nl

Facebook: https://www.facebook.com/mastervertegenwoordiger

Onze partners