U bent hier:

Geschiedenis

Nog niet zo lang geleden was het voor ons, Maastrichtse geneeskundestudenten, nogal moeilijk door de bomen het bos te zien.
Binnen onze opleiding waren er 1000 en 1 clubjes actief om iets te doen voor en door studenten. Heel leuk, maar niemand die snapte wat er allemaal gedaan werd en door wie precies.
Vanaf september 2007 kwam daar gelukkig verandering in!

Maar eerst: een stukje geschiedenis…

Er werd door alle clubjes weinig met elkaar gepraat helaas en het was daarom voor iedereen, zowel de studenten als de faculteit zelf, onduidelijk wie nou precies wat organiseerde en voor wie.
Twee jaar geleden werd er daarom een overkoepelend overleg opgericht om nader tot elkaar te komen en de gang van zaken te bespreken.

In dit overleg namen deel:

 • MFV Reflex
 • stichting Ko-beraad
 • het studentenberaad geneeskunde (SBG)
 • MMSRC (voorloper van Mosa Conference)
 • IFMSA
 • KNMG
 • Mustangh

In eerste instantie was dit overleg informeel en werden er een paar bijeenkomsten belegd. Hier bleek al vrij snel dat een aantal zaken binnen de verschillende studentenorganisaties overeenkwamen:

 • Het was moeilijk “actieve” leden te werven;
 • Enkele uitzonderingen daargelaten was er een bescheiden tot zelfs lage opkomst bij activiteiten doordat er veel overlap was;
 • Wat de verschillende organisaties nu precies deden en wilden was voor veel studenten onduidelijk;
 • De meeste organisaties hadden weinig draagvlak onder studenten voor medezeggenschap, dit terwijl er vanuit de faculteit wel goed naar de organisaties geluisterd werd;
 • De Maastrichtse Medische Faculteitsvereniging stond niet in verhouding tot de andere studieverenigingen van de geneeskundefaculteiten in Nederland.

Er werd besloten dat hier iets aan moest veranderen. Vanaf academisch jaar ’05-’06 werd dit overleg daarom officieel en kreeg het de naam het Facultair Verenigings Overleg (FaVO). Het idee van het FaVO was toen om inhoudelijke en structurele plannen te bedenken om tot intensievere samenwerking te komen.

Prima, en wat gebeurde toen?

“Een intensievere samenwerking?” Het klinkt inderdaad allemaal een beetje vaag en weinig constructief, maar niets bleek minder waar!
Per clubje werden twee studenten afgevaardigd en samen met een paar “onafhankelijke” enthousiastelingen werd er keihard gewerkt aan plannen voor deze betere en intensieve samenwerking.
Uiteindelijk bleek dat beter samenwerken fijn zou zijn, maar nog niet ideaal was. Terwijl er werd gezocht naar een manier om ook de Maastrichtse Medische Studievereniging mee te laten tellen in het land bleek dat fusering dé oplossing zou zijn. Grootste plannen dus!

Na twee jaar intensief vergaderen achter de rug konden we dan ook tevreden stellen dat iedereen vanaf toen, van jaar 1 tot 6, vertegenwoordigd zal worden door één nieuwe, grote Medische Studievereniging genaamd Pulse.

Wel bleek tijdens het vergaderen dat IFMSA, KNMG en Mustangh geen deel konden gaan uitmaken van de nieuwe studievereniging. Zij waren al een onderdeel van een landelijke organisatie of van een vakgroep. Wel was vanaf toen het contact verbeterd en worden ze actiever betrokken bij alle overleggen die er plaatsvinden.

Dus, alle punten op een rijtje:

 • MSV Pulse is de studievereniging voor alle geneeskundestudenten in Maastricht en is vanaf september 2007 een feit!
 • Een vereniging die een beetje beter aansluit bij de andere geneeskundige studieverenigingen in het land.
 • Hiermee is er een ontmoetingsplaats ontstaan die de belangen behartigt voor alle studenten binnen onze studie en tegelijk één aanspreekpunt en één informatieverschaffer is!
 • Ook worden er natuurlijk zaken georganiseerd die je van een studievereniging mag verwachten: vette feesten, gezellige borrels, nuttige workshops, hulp bij de studie, goedkopere boeken en meer!
 • Maar dan nu ontdaan van alle overlap en onduidelijkheid.

 

Marie-Claire Kleinegris
Voorzitter FaVO 2006-2007

En vanaf toen?

Sinds 2007 is MSV Pulse alleen nog maar gegroeid. We hebben absoluut niet stilgezeten. Inmiddels zijn we bijna tientallen jaren, honderden leden en duizenden activiteiten verder! De doelen die in 2007 zijn opgesteld zijn bereikt. De komende jaren zal MSV Pulse dan ook zeker blijven inzetten om een fijne plek te creëren voor iedere geneeskundestudent, zowel om te helpen bij de studie als om vriendschappen te vormen voor het leven!

Onze partners